Hoe huurwaarborg regelen Korfine?

De Huurwaarborg van Korfine is veilig, makkelijk én snel. Je vult samen met de verhuurder een vestigingsformulier in, je ondertekent het en bezorgt het ons samen met een identiteitsbewijs en schrijft het bedrag dat je overeenkwam met de verhuurder over op onze rekening.

Wat betekent Korfine?

Korfine staat voor topkwaliteit verzekeringsproducten in de vastgoedsector. Onze cliënten, hoofdzakelijk huurders en verhuurders, kunnen via ons nationaal netwerk van vastgoedmakelaars rekenen op onze uitstekende service. Zo vormt Korfine de noodzakelijke schakel tussen de klant en de vastgoedmakelaar.

Wat is een huurwaarborg en het nut hiervan?

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.

Is een huurwaarborg verplicht?

De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft. Dat is niet wettelijk verplicht, maar als beide partijen afspreken dat er een waarborg te betalen is, schrijft de Huurwet wel enkele regels voor. Een bankwaarborg die het de huurder schijven kan betalen.

Hoe huurwaarborg vrijgeven KBC?

Om de vrijgave van je huurwaarborg aan te vragen, hoef je niet meer naar een KBC-kantoor. Je doet dit eenvoudig in onze app. Maak een foto of scan van het ingevulde en ondertekende vrijgavedocument, het huurcontract, de identiteitskaart van de verhuurder(s) en stuur dit door in KBC Mobile of KBC Touch.

Wat als je waarborg niet kan betalen?

Wie het moeilijk heeft om de huurwaarborg te betalen, kan een huurwaarborglening aanvragen. Dit kan bij het Vlaams Woningfonds en kan zowel digitaal als schriftelijk.

Hoe een Huurwaarborgrekening openen?

U vult uw aanvraag online in en laadt uw huurovereenkomst op die de huurder(s) en uw verhuurder(s) hebben ondertekend. Wij bellen u vervolgens om de opening van uw huurwaarborg op een geblokkeerde rekening af te ronden. U ontvangt het attest dat u aan uw eigenaar dient te overhandigen.

Wat is een geïndividualiseerde rekening?

Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam. Betaalt hij de waarborg cash en zet de verhuurder die niet op een geblokkeerde rekening? Dan moet de verhuurder de interesten aan de huurder betalen, en mag de huurder de waarborg als betaalde huur beschouwen.

Kan OCMW huurwaarborg weigeren?

Kan het OCMW weigeren van een huurwaarborg toe te kennen omwille van het feit dat de huur te hoog is? Het OCMW kan dit weigeren indien de huur niet in verhouding staat tot de inkomsten van de aanvrager.

Is borg betalen verplicht?

Borg inhouden Wanneer er aan het eind van de huurperiode geen betalingsachterstand is en er tijdens de eindinspectie ook geen schade is geconstateerd, is een verhuurder verplicht de borg terug te betalen aan de huurder.

Hoe lang voor huurwaarborg terug te krijgen?

Als de woning in goede staat wordt afgeleverd, moet de huurwaarborg wettelijk gezien binnen 2 maanden na het einde van het huurcontract teruggestort worden. Daarvoor heeft de bank de handtekeningen van beide partijen nodig.

Hoe werkt een geblokkeerde rekening?

Een geblokkeerde rekening is een rekening op naam van de huurder waarop de huurwaarborg gestort wordt. Het is een ‘geblokkeerde’ rekening: alleen als de verhuurder én de huurder daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming geven, wordt het geld op de rekening gedeblokkeerd.