Wat is mijn sector OSV?

Sector en risicopremiegroep Hiermee bedoelen we de sector waar de Belastingdienst u heeft ingedeeld. Uw sector bepaalt de hoogte van de premie die u moet afdragen voor de WW. We kunnen ook vragen naar uw ‘risicopremiegroep’. Dit is de code voor een groep binnen een sector.

Waar vind ik de UWV Sectorcode?

U vindt de sectorcode terug op de ‘Beschikking sectoraansluiting’ die u in het verleden heeft ontvangen van de Belastingdienst. De sectorcode is ook terug te vinden op de jaarlijkse ‘Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas.

Wat is een aansluitingsnummer UWV?

Het vijftiencijferige aansluitingsnummer dat gebruikt wordt bij alle WW-, WIA- en Ziektewetmeldingen aan UWV is gekoppeld aan het loonheffingennummer van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan dit loonheffingennummer wijzigen.

Wat is mijn code Risicopremiegroep?

Sinds 1 januari 2020 krijgen bedrijven geen code meer voor de risicopremiegroep. Dit is het gevolg van een wijziging in de berekening van de WW-premie. Na invoering van de WAB wordt de hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin u actief bent.

Welke sector loonheffing?

Sectorindeling 2021

1 – Agrarisch bedrijf 24 – Koopvaardij
15 – Slagersbedrijven 40 – Uitgeverij
16 – Slagers overig 41 – Groothandel I
17 – Detailhandel en ambachten 42 – Groothandel II
18 – Reiniging 43 – Zakelijke dienstverlening I

Waar vind ik Sectorcode en Risicopremiegroep?

U vindt de juiste sectorcode en risicopremiegroep(en) ook in de jaarlijkse Whk beschikking. U dient onze premie te controleren met die beschikking en indien nodig aan te passen. De inhouding sectorpremie vindt u bij Werkgever > tab Inhoudingen > subtab Werknemersverzekeringen.

Waar vind ik Risicopremiegroep Belastingdienst?

loonheffingsnummer 1293846382, sectorcode 66, risicopremiegroep 01.

Wat is loonheffingennummer werkgever?

Het LB nummer (Loonbelastingsnummer) is de oude benaming voor het loonheffingennummer. Dit nummer heb je nodig voor het doen van de loonaangifte van personeel dat je in dienst hebt als werkgever. Een loonheffingennummer krijg je door een aanvraagformulier te sturen naar de Belastingdienst.

Hoe weet ik wat mijn loonheffingennummer is?

U kunt uw loonheffingennummer altijd terug vinden op de brief die de Belastingdienst u in december stuurt met de betaaldata van de aangiftes voor het komende jaar.