Kan een verhuurder de huur opzeggen bedrijfspand?

De huurovereenkomst ‘overige bedrijfsruimte’ ( zoals kantoorruimte ) kan na afloop van de overeengekomen huurperiode door beide partijen worden opgezegd. Zowel huurder als verhuurder kunnen om welke reden dan ook opzeggen. De huurder heeft geen huurbescherming.

Wat zijn wettelijke Opzeggingsgronden?

In de wet is dwingend bepaald dat de verhuurder niet om andere redenen kan opzeggen, ook als in het huurcontract staat dat dit wel kan. Deze redenen zijn: De huurder gedraagt zich niet als goed huurder. Bijvoorbeeld wanneer u een grote huurachterstand heeft, of als u ernstige overlast veroorzaakt.

Wat zijn optie jaren?

ook bv. 4 jaar zijn. Deze periode wordt daarna verlengd tot 10 jaar, de zogenaamde optieperiode. Behalve als je je niet als goed huurder gedraagt zit de verhuurder dus altijd 10 jaar aan het huurcontract vast.

Wat als huurder niet vertrekt na opzegging?

Als de verhuurder de huur correct opzegde en de huurder niet wil vertrekken, kan de verhuurder naar de vrederechter stappen. Hij kan daar een vordering tot uithuiszetting aanhangig maken. Als hij dat vonnis krijgt, kan hij hiermee de huurder uit zijn woning laten zetten.

Kan verhuurder de huur opzeggen?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft.

Wie heeft recht op huurbescherming?

U heeft recht op huurbescherming als u een huis huurt. De verhuurder mag dan de huur niet zomaar opzeggen. Bij tijdelijke huur heeft u een beperkte huurbescherming. En er zijn woningen waarbij u helemaal geen huurbescherming heeft.

Is het wettelijk toegestaan een huurcontract betreffende de zogenaamde 290 bedrijfsruimte te sluiten voor de periode van twee jaar?

De huurovereenkomst van maximaal 2 jaar Deze huurovereenkomst loopt automatisch af zonder opzegging. Als echter de huurovereenkomst na die tijd stilzwijgend wordt verlengd, dan bepaalt de wet dat overeenkomst automatisch een periode van totaal vijf jaar duurt (waarvan al 2 jaren verstreken).

Wat is ontruimingsbescherming?

De ontruimingsbescherming houdt in dat de huurder de gehuurde ruimte niet direct aan het einde van de huurovereenkomst hoeft te ontruimen. De verhuurder moet namelijk eerst de ontruiming ‘aanzeggen’.

Wat is een optie waard?

Een optie heeft een intrinsieke waarde wanneer de beurskoers boven de uitoefenprijs ligt bij een calloptie of wanneer de beurskoers onder de uitoefenprijs ligt bij een putoptie: de intrinsieke waarde is het verschil. het risico, hoe hoger de optiepremie boven op de intrinsieke waarde.

Wat betekent opties uitoefenen?

Uitoefenen = Het uitoefenen van een optie betekent dat de koper van een optie gebruik maakt van zijn optierecht. Uitoefendatum = De datum waarop het optiecontract of warrant afloopt. Het is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend.

Wat als het huurcontract niet geregistreerd is?

Als het huurcontract niet geregistreerd is: kan de nieuwe eigenaar bij verkoop de huurder, die er minder dan 6 maanden woont, uit het huis zetten omdat hij niet gebonden is aan het huurcontract. Woont de huurder er langer dan 6 maanden, dan zal de verhuurder makkelijker een contract van 9 jaar kunnen opzeggen.

Kan een huurder tussentijds opzeggen?

Het is van belang dat je kunt aantonen dat de huurder tijdig in kennis is gesteld. Wanneer een huurovereenkomst op deze grond voor bepaalde tijd wordt aangegaan, kan de huurder de overeenkomst op ieder moment tussentijds beëindigen. Deze hoeft slechts een opzegtermijn van een maand in acht te nemen.