Wat is een hyperbool?

Een hyperbool is het stijlfiguur van de overdrijving. Een reden om een hyperbool te gebruiken kan zijn om bijvoorbeeld een emotie of een mening extra nadruk te geven.

Wat is het verschil tussen een hyperbool en een parabool?

De verschillen worden wel duidelijk als je de grafieken van bovengenoemde functies tekent en onderzoekt: De parabool heeft een extreme waarde (de top)de hyperbool heeft geen extreme waarden. De hyperbool heeft asymtoten, de parabool niet. f(0) is bij de hyperbool niet te bepalen, de noemer zou dan immers nul worden.

Wat is het tegenovergestelde van een hyperbool?

Een hyperbool is de versterkte en/of overdreven voorstelling van een bepaalde eigenschap, gebeurtenis, persoon of zaak. Een hyperbool is precies het tegenovergestelde van de u vast ook bekende stijlfiguur, te weten de parabool.

Wat is een voorbeeld van hyperbool?

Voorbeelden van de hyperbool Ik verga van de honger! Hij huilde een zwembad vol tranen. Haar ogen vielen uit haar kassen van verbazing! Ik had zo’n dorst dat ik de hele kraan leeg heb gedronken!

Wat is een beeldspraak?

Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik. Dat wil zeggen dat er niet letterlijk wordt gezegd wat er wordt bedoeld. Stel dat je een wedstrijdje sprinten doet met een vriend of vriendin en een toeschouwer roept: ”Jullie gaan als een speer!”. Dan bedoelt deze vriendelijke man niet letterlijk dat jullie gaan als een speer.

Wat betekent Kegelsnede?

Een kegelsnede is een vlakke lijnvormige figuur die bestaat uit de punten van een kegel (eigenlijk een dubbele kegel) die liggen in een plat vlak dat de kegel snijdt. Kegelsneden werden reeds 200 jaar v.

Wat is een overdrijving Nederlands?

overdrijving – zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-drij-ving 1. het groter, mooier of erger voorstellen van iets ♢ dat is niet juist hoor, het is een overdrijving 2.

Hoe maak je een hyperbool?

Als twee cirkels gegeven zijn met gelijke straal, kleiner dan de afstand van de middelpunten, dan vormen de beide conflictlijnen van de ene cirkel met het middelpunt van de andere cirkel een hyperbool.

Wat is een antithese voorbeeld?

Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht. Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën, en hij was gewoon te beweren, dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon. Zij steunen elkaar door dik en dun.

Wat is beeldspraak in een lied?

Definitie van beeldspraak Beeldspraak is een stijlfiguur waarbij een woord of een woordcombinatie door een doelbewuste associatie een niet-letterlijke betekenis krijgt.

Wat is een richtlijn wiskunde?

In de bovenbouw, 6 VWO WB12 echter, wordt de leerlin- gen geleerd dat de parabool de verzameling is van alle punten met gelijke afstanden tot een punt en een lijn. Dat punt wordt dan brandpunt en die lijn richtlijn genoemd. Een andere, oudere term hiervoor is de zogenaamde con- flictlijn van een punt en een lijn.