Wat is een gestructureerde belegging?

Onder gestructureerde producten vallen alle beleggingsproducten die met behulp van opties of termijncontracten zijn afgeleid van gewone, meestal beursgenoteerde beleggingen. De constructie is gericht op extra rendement of op bescherming tegen waardevermindering.

Welke bewering over gestructureerde producten?

Alle gestructureerde producten zouden een Essentiële-informatiedocument (EID) moeten hebben. Dit is een document met drie pagina’s waarin de eigenschappen van het product, de risico’s en de kosten staan beschreven. Al deze elementen kunnen per product verschillen.

Wat zijn gestructureerde producten Binck?

Gestructureerde producten zijn financiële producten die zijn opgebouwd uit een combinatie van meerdere beleggingen zoals obligaties, opties en aandelen. Zij hebben vaak andere kenmerken dan een directe belegging in een van deze instrumenten. Het weer heeft meestal geen directe invloed op de koers van een aandeel.

Kun je een gestructureerd product altijd verkopen?

Liquiditeitsrisico. Als belegger moet je de intentie hebben om het gestructureerde product gedurende een langere tijd aan te houden, ongeacht de ontwikkelingen. Het is doorgaans namelijk moeilijk of zelfs onmogelijk om het product tussentijds te verkopen, vanwege de beperkte verhandelbaarheid ervan.

Wat is een kenmerk van een gestructureerd product?

Wat is volgens u een gestructureerd product met 100% kapitaalbescherming?

Een gestructureerd product heeft een vaste looptijd en biedt een kapitaalbescherming van 100% (behalve in geval de emittent en/of de garant failliet gaan of dreigen te gaan). Een gestructureerd product is samengesteld uit een combinatie van verschillende financiële instrumenten, bijvoorbeeld opties en obligaties.

Wat is een gestructureerd product met 100 kapitaalbescherming?

Een kapitaalbescherming van 100 % betekent in principe dat het product zo is “gestructureerd” dat je het volledige geïnvesteerde bedrag moet terugkrijgen op de vervaldag.

Welke van de volgende risico’s spelen geen rol bij het beleggen in een gestructureerd product?

Zij hebben vaak andere kenmerken dan een directe belegging in een van deze instrumenten. Zo kan het voorkomen dat een belegging in aandelen dividend uitkeert, terwijl dit bij het gestructureerde product niet gebeurt. De risico’s zijn afhankelijk van de productkenmerken en verschillen daarom per product.

Wat zijn warrants Degiro?

Een warrant is een soort optie, waarbij u het recht heeft om effecten te kopen, vantevoren of op een bepaalde datum. Warrants zijn opties, omdat de houder de mogelijkheid heeft om effecten te kopen, maar niet de verplichting om de effecten ook daadwerkelijk te kopen.

Wat zijn hefboomproducten Degiro?

Een hefboomproduct geeft de mogelijkheid om met een relatief kleine investering in te spelen op een koersstijging of koersdaling. Met deze producten is het mogelijk om met een relatief kleine investering een hoog rendement behalen, maar daar staan vaak hoge kosten, en een hoog risico tegenover.

Wat is het belangrijkste kenmerk van een achtergestelde obligatie?

Dit is een obligatie waarvan de betaling achtergesteld is bij andere concurrente crediteuren, ingeval van liquidatie van de vennootschap die de obligatie heeft uitgegeven. Achtergestelde obligaties hebben daardoor een iets hoger risico dan `gewone` obligaties.

Wat zijn complexe aandelen?

Complexe beleggingsfondsen kenmerken zich niet als een icbe en vallen niet onder de icbe-regelgeving. Ze kennen meer vrijheid bij het maken van beleggingskeuzes en kunnen naast beursgenoteerde aandelen en obligaties ook beleggen in onder andere: Grondstoffen. Impact beleggingen, zoals microfinancieringen.