Wat is WGA hiaat aanvullend?

Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 58.311,- (1 januari 2021). Met deze verzekering bescherm je werknemers voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Een WGA Hiaat verzekering is daarom een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Wat is een WGA hiaat uitgebreid?

Wat is collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)? De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat wanneer uw werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering ontvangt, zijn inkomen minimaal 70 procent is van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Wat is een WIA verzekering werkgever?

Een WIA-hiaatverzekering geeft zieke en arbeidsongeschikte werknemers financiële zekerheid. Met deze verzekering krijgen jouw medewerkers een aanvulling op het inkomen als zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog niet (volledig) kunnen werken.

Wat is een WIA aanvulling?

Een WIA-aanvullingsverzekering is bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent of meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn. WIA-excedentverzekering, bedoeld voor mensen die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn. De uitkering die je dan krijgt is 75 procent van je laatstverdiende loon.

Waarom een WGA-hiaatverzekering?

Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw werknemers een aanvullende uitkering. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Het is voor werknemers bijna onmogelijk zich individueel te verzekeren tegen deze financiële gevolgen.

Waarom WGA hiaat verzekering?

Met een WGA-hiaatverzekering krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon.

Wat is een WGA hiaat verzekering?

Met een WGA-hiaatverzekering (basisvariant) krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon.

Wat is WAO hiaat verzekering?

WAO-hiaat is beter bekend als het WAO-gat: het verschil tussen de oude en nieuwe WAO-uitkering. Het WAO-gat is relatief groter als de werknemer jonger is en is van toepassing voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden.

Wie betaald WIA verzekering?

UVW betaalt de wettelijke WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte medewerker. Als werkgever wil je natuurlijk het beste voor je mensen. Met een aanvullende verzekering zorg je voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van je arbeidsongeschikte medewerker.

Wat dekt een WIA verzekering?

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de WIA (WIA-verzekering), biedt een inkomen nadat u 2 jaar door een ziekte of handicap niet heeft kunnen werken. Het dagloon dat u verzekert, is gebaseerd op het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek wordt.

Waar staat de afkorting WIA voor?

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt een WIA-uitkering aan als u aan 2 voorwaarden voldoet: U kunt door uw ziekte niet werken of minder werken.