Hoe omgaan met financiele stress?

Algemene adviezen bij financiële problemen Als je een duidelijk plan hebt hoe je uit de financiële problemen kan komen, kan dit de stress al verminderen. Maak afspraken met schuldeisers. Bel ze op en spreek een betalingsregeling af waar dat mogelijk is. Schakel professionele hulp in als je vastloopt.

Wat doet geldzorgen met je?

Geldstress kan ervoor zorgen dat iemands hoofd dusdanig in beslag wordt genomen door de geldzorgen, dat er weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Uit onderzoek blijkt dat het beschikbare denkvermogen (IQ) daalt, soms met wel 10 punten. Dat betekent een aanzienlijke afname ten opzichte van mensen zonder geldzorgen.

Wat te doen in geldnood?

Gemeenten kunnen via de rechter schuldeisers dwingen om maximaal 6 maanden te stoppen met de opeising van schulden. Zo krijgen mensen met schulden tijd om een oplossing voor hun problemen te vinden. Tijdens deze adempauze (‘moratorium’) moeten zij wel geld opzij zetten om hun schulden af te lossen.

Hoe kom ik uit de financiele problemen?

Wie advies en begeleiding nodig heeft rond budgetproblemen kan terecht bij een OCMW of een CAW. Op de website eerstehulpbijschulden.be vindt u een erkende instelling voor schuldbemiddeling in uw buurt ((opent in nieuw venster)). U vindt er ook meer informatie over omgaan met schulden.

Wat zijn geldzorgen?

Bij geldzorgen speelt – naast inkomen – ook het vermogen van mensen om rond te komen een belangrijke rol. Als verhoging van het inkomen niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen beleidsmakers inzetten op het versterken van het vermogen van huishoudens om te kunnen rondkomen.

Waar terecht bij financiele problemen?

Als uw financiële problemen u teveel worden, dan kunt u om hulp vragen. U kunt dan terecht bij een schuldhulpverleningsorganisatie in uw gemeente. In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken direct met de schuldeisers. Dit is het zogenaamde minnelijke traject.

Wat doet schuldhulpverlening voor je?

De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt.

Hoe kan je het best je financiën op orde houden?

 1. Zorg dat je een betaalrekening hebt.
 2. Zorg voor een overzichtelijke administratie.
 3. Leg belangrijke post apart.
 4. Werk je administratie één keer per week bij.
 5. Zorg dat je genoeg geld op je bankrekening hebt.
 6. Maak een overzicht van je maandelijkse inkomsten en uitgaven.
 7. Zorg voor een buffer.
 8. Spaar voor bepaalde doelen.

Hoe kom je van je schulden af?

Schuldhulpverlening van uw gemeente Voor gratis advies en hulp bij het oplossen van uw schulden gaat u naar uw gemeente. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen regeling. U kunt ook naar het Juridisch Loket of het maatschappelijk werk. Zij kunnen u in contact brengen met een erkende schuldhulpverlener.

Hoe iemand helpen met financiele problemen?

Ken uw grenzen

 1. Spreek van te voren af wat u voor de ander kan doen.
 2. Check of dit overeenkomt met wat de ander van u wil.
 3. Word geen probleemeigenaar.
 4. Laat de zeggenschap en de verantwoordelijkheid over alle financiële handelingen en betalingen bij de betrokkene zelf.
 5. Ga uit van de mogelijkheden van degene die u helpt.

Wat te doen als je je schulden niet meer kan betalen?

Lukt het niet om zelf uw schulden te betalen? Meld u dan aan voor schuldhulpverlening van uw gemeente. Uw schuldhulpverlener maakt dan afspraken met uw schuldeisers over het betalen van de schulden.

Hoe noem je iemand die je geld beheerd?

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.