Hoe lang duurt het om Belg te worden?

De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Hoe lang duurt een aanvraag voor naturalisatie?

Hoe lang duurt naturalisatie? Binnen 1 jaar na uw verzoek om naturalisatie krijgt u een brief toegestuurd van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Hierin staat of uw verzoek is goedgekeurd. Bij ingewikkelde aanvragen kan het 1,5 tot 2 jaar duren.

Wat zijn de voorwaarden voor het Belgisch staatsburgerschap?

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent geïntegreerd.
 • Je bent gehuwd met een Belg.
 • Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind.
 • Je bent in België geboren.
 • Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit.
 • Je bent 65 jaar.
 • Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België
 • Verkrijging na 10 jaar bezit van staat van Belg.

Hoe verkrijg je nationaliteit?

Het begrip ‘wettelijk verblijf’ is van belang voor de procedure tot verkrijging van de nationaliteit door naturalisatie en door verklaring. Het wettelijk verblijf bevat twee elementen: de duur van het verblijf vóór het indienen van de aanvraag, en het verblijf op het moment van het indienen van de aanvraag.

Kan ik als Nederlander Belg worden?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht.

Wat kost het om Belg te worden?

Je moet 150 euro aan registratierechten betalen voor elke nationaliteitsverklaring. Je betaalt de registratierechten vooraleer je je nationaliteitsverklaring indient.

Hoe lang duurt Nederlands paspoort aanvragen?

Het duurt maximaal 4 weken na de aanvraag voordat u uw paspoort kunt ophalen. In sommige gevallen kan deze termijn met 4 weken verlengd worden. Bijvoorbeeld als er aanvullend onderzoek gedaan moet worden naar uw identiteit, nationaliteit of recht op een paspoort.

Wat nodig voor naturalisatie?

Voor uw aanvraag naturalisatie moet u een aantal officiële documenten hebben:

 • geldig paspoort.
 • geldige verblijfsvergunning.
 • geboorteakte uit uw eigen land.
 • inburgeringsdiploma.

Wat heb je nodig om Belg te worden?

Wat te doen om Belg te worden?

Eén van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de ‘naturalisatieprocedure’. Als u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats.

Hoe kan ik de Belgische nationaliteit verkrijgen?

De Belgische nationaliteit verwerf je door toekenning of door verkrijging. Dat is geregeld in het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN). De toekenning is automatisch en gebeurt meestal bij minderjarigen. Die worden Belg door afstamming, adoptie of omdat ze in België zijn geboren.

Hoe kan iemand Belgische nationaliteit krijgen?

De nationaliteit werd gegeven aan: Kinderen geboren in België en van een Belgische ouder. Legitieme kinderen geboren in het buitenland en van een Belgische vader. Kinderen geboren in het buitenland en van een Belgische moeder die zelf in België was geboren.

Wat is de Belgische nationaliteitsverklaring?

De algemene procedure is de nationaliteitsverklaring. De uitzonderingsprocedure is de naturalisatie. Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan ‘automatisch toegekend’.

Hoe verkrijgt u de dubbele nationaliteit?

De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. U hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland. U verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat.

Wat is een naturalisatieprocedure?

Naturalisatie. Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen. wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar.