Welk rekeningnummer Belastingdienst?

Het meest gebruikte rekeningnummer van de Belastingdienst is: NL86INGB0002445588. Tip! Vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden, als u geld naar ons overmaakt.

Heeft de Belastingdienst meerdere rekeningnummers?

Wij hebben meerdere bankrekeningnummers. Het rekeningnummer waarnaar u geld moet overmaken, staat op het bericht dat u van ons kreeg.

Hoe rekeningnummer doorgeven?

Geef uw rekeningnummer zó door:

  1. Log in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst.
  2. Kies ‘Mijn gegevens’.
  3. Kies onder ‘Rekeningnummer’ op ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’.
  4. Vul de vragen in. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan.
  5. Klik op ‘Akkoord’.

Hoe rekeningnummer veranderen wegenbelasting?

Wilt u het rekeningnummer wijzigen van uw automatische incasso? Bel de BelastingTelefoon Auto: 0800 – 0749 (vanuit het buitenland: +31 55 538 53 74). Daar vraagt u een machtigingsformulier aan voor een automatische incasso van uw nieuwe rekeningnummer. Vul het formulier in en stuur het op.

Hoe komt Belastingdienst aan bankgegevens?

Maar ook: in welk land iemand belasting moet betalen. Banken leveren die gegevens direct en geautomatiseerd aan bij de Belastingdienst. Dit op verzoek van de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens onder meer voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) inkomstenbelasting.

Kan iemand iets doen met je rekeningnummer?

Wat kan iemand met mijn IBAN en naam (zonder bankpas) Wat iemand wél met jouw bankrekeningnummer kan doen, is het misbruiken voor het afsluiten van abonnementen en het aangaan van aankopen bij bedrijven die de mogelijkheid tot eenmalige machtiging hebben.

Kun je je rekeningnummer veranderen?

Kies ‘Mijn gegevens’. Kies onder ‘Rekeningnummer’ voor ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan. En het mag alleen het nummer van een betaalrekening zijn, niet van een spaarrekening.

Kan ik mijn rekeningnummer veranderen?

Log in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst. Kies ‘Mijn gegevens’. Kies onder ‘Rekeningnummer’ voor ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan.

Wat is het rekeningnummer van RDW?

Via automatische incasso of overmaken op: rekeningnummer 47 72 56 600 – IBAN NL25 ABNA 0477 2566 00 ten name van de RDW.

Hoe geef ik uw rekeningnummer door op Mijn Belastingdienst?

Geef uw rekeningnummer zó door: Log in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst. Kies ‘Mijn gegevens’. Kies onder ‘Rekeningnummer’ op ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Vul de vragen in. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan.

Wat is het rekeningnummer bij ons bekend?

Daar ziet u het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Kies ‘Wijzig’ om het rekeningnummer te veranderen. Wij betalen alleen een toeslag aan u uit als die toeslag op uw naam staat. De betaalrekening (geen spaarrekening) waarop wij uitbetalen moet ook op uw naam staan.

Hoe log ik in met mijn rekeningnummer?

Log in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst. Kies ‘Mijn gegevens’. Kies onder ‘Rekeningnummer’ voor ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Vul de vragen in. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan. En het mag alleen het nummer van een betaalrekening zijn, niet van een spaarrekening.

Kan ik mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

Kies onder ‘Rekeningnummer’ op ‘Mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen’. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, moet op uw naam staan. En het mag alleen een nummer van een betaalrekening zijn, niet van een spaarrekening. Klik op ‘Akkoord’. Let op!