Waarom Entreetoets?

Het doel van deze toets is om te bezien in hoeverre de leerlingen de basisstof beheersen. Deze toetsen worden ook wel als diagnostische toetsen aangeduid, omdat ze inzicht geven welke onderdelen beheerst worden en waar de hiaten zitten. Na deze toetsen bestaan er mogelijkheden tot verrijken dan wel herhalen.

Wat is entree Cito toets?

De Entreetoets is een van de toetsen van Cito die op Nederlandse basisscholen in de groepen 5, 6 en 7 kunnen worden afgenomen. De Entreetoetsen vormen samen met de LVS-toetsen en de Eindtoets Basisonderwijs een compact, compleet en overzichtelijk volgsysteem: het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS).

Wat is Entreetoets groep 6?

De Entreetoets groep 6 is een brede school- of leervorderingentoets voor leerlingen van groep 6 en meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen tot het moment van afname in het basisonderwijs geleerd heeft.

Hoe lang duurt de Entreetoets?

Hoe lang duurt de Entreetoets? In totaal kost het maken van de hele Entreetoets 4 tot 6 dagdelen.

Wat is entreetoets groep 8?

De entreetoets meet hoe vaardig uw kind is op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma. Als er onderdelen zijn waar uw kind moeite mee heeft of juist in voorloopt, dan kan de leerkracht de leerstof hierop afstemmen.

Welke Cito in groep 6?

Cito-toets Technisch Lezen (DMT en AVI) groep 6 Vanaf groep 3 wordt je kind getoetst op technisch lezen. Zeker in het begin is het belangrijk dat de basis voor het lezen wordt gelegd. Cito toetst deze kennis op 2 verschillende manieren.

Hoeveel vragen Cito rekenen groep 6?

In het oefenboek “Rekenen Oefenen voor Groep 6 deel 1” komen alle sommen van de Cito-toets M6 aan bod. In totaal meer dan 200 oefenopgaven zoals ze ook op de Cito-toets gesteld worden aan kinderen. Maar los van de 200 oefenopgaven (in redactiesommen) ook nog eens 500 kale sommen om meer mee te oefenen.

Hoelang duurt het voordat je de uitslag van de Cito hebt?

De uitslagen zijn dan na binnenkomst binnen 1 á 2 uur bekend, afhankelijk van de bepalingen die zijn aangevraagd. Indien u een CITO aanvraag doet, dus wanneer u een uitslag binnen 2 – 3 uur wilt hebben, dan adviseren wij u ook om de patiënt naar een locatie te sturen waar een laboratorium gehuisvest is.

Wat is de Entreetoets groep 7?

De entreetoets groep 7 is een citotoets en wordt gebruikt om de school inzicht te geven wat een leerling wel of nog niet voldoende beheerst op het gebied van rekenen en taal. Ook wordt deze citotoets gebruikt als basis voor bepalen van het middelbare schooladvies en als voorbereiding op de groep 8 eindtoets.