Kan ik eerder weg dan opzegtermijn?

Gevolgen niet naleven opzegtermijn Je kunt met je werkgever afspreken dat je eerder stopt met je baan, dan zou moeten volgens de opzegtermijn. Wel ben je dan een schadevergoeding verschuldigd aan je werkgever. Deze schadevergoeding bedraagt het brutoloon over de niet in acht genomen opzegtermijn.

Wat te doen bij mondeling ontslag?

Geen formaliteiten voor ontslag zonder opzegtermijn Let wel, deze regels gelden alleen wanneer de werkgever wil dat er na het ontslag nog een opzegtermijn gepresteerd wordt. Als een bedrijf de opzeg gewoon uitbetaalt, volstaat een simpele mondelinge mededeling. Geen aangetekende brief of andere formaliteiten dus.

Is ontslag per mail rechtsgeldig?

Een baan opzeggen kan in principe op meerdere manieren gebeuren: schriftelijk, mondeling of per e-mail. Een opzegging is rechtsgeldig wanneer het bericht van opzeggen de andere partij heeft bereikt. Bij opzegging per mail is het aan de verzender om te bewijzen dat de andere partij de mail ontvangen heeft.

Kan ik halverwege de maand opzeggen?

De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen. In de maand maart moet u dan gewoon nog werken. U mag een langere opzegtermijn afspreken met uw werkgever.

Hoe krijg je je ontslag?

Je moet in je ontslagbrief geen reden voor je ontslag geven….Wél vermeld in je ontslagbrief zeker volgende zaken:

  • je naam en adres.
  • de datum.
  • dat je de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen.
  • het adres van het bedrijf.
  • de datum waarop de opzegtermijn start.
  • de wettelijk vastgelegde duur van de opzegtermijn.
  • je handtekening.

Kun je halverwege de maand ontslag nemen?

Vaak is dat gewoon wel mogelijk, tenzij er expliciet in je contract staat dat het alleen per de eerste van de maand kan (of het einde van de maand). Dit is helaas niet mogelijk, omdat de wettelijke opzegtermijn een volle kalendermaand is.