Wat zijn de positieve kenmerken van ADHD?

De wetenschap, en zeker ook ikzelf, hebben veel te weinig aandacht voor de (mogelijke) positieve kant van ADHD. ‘Creatief’, ‘humoristisch’, ‘maken makkelijk contact’: dat zijn veel genoemde positieve kanten. Eén vrouw schreef vol trots over haar kind die de mooiste tekeningen maakte.

Is ADHD een eigenschap?

ADHD en je omgeving Als je nooit de diagnose ADHD hebt gehad, kunnen collega’s, vrienden of je partner bepaalde symptomen aanzien als karaktereigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn: vergeetachtigheid, slecht kunnen organiseren of een concentratieprobleem hebben.

Wat zijn voordelen van ADD?

De sterke kanten van ADD ADD’ers hebben een enorme kracht om zich met andere mensen te verbinden. Ze hebben veel empathie en kunnen kijken vanuit meerdere perspectieven. Mensen met ADD zijn vaak meer dan gemiddeld creatief. Muzikanten, presidenten, uitvinders: vaak hebben zij in een bepaalde mate ADD.

Wat kan iemand met ADHD goed?

ADHD kent natuurlijk ook positieve kanten. Zo zijn mensen met ADHD vaak creatief, kunnen ze goed problemen oplossen en zijn ze origineel in hun doen en laten.

Wat is een sterke kant bij ADHD?

Sterke kanten Het zijn vaak heel enthousiaste kinderen. Veel van hen zijn dol op sport en beweging. Ze kunnen zich in bepaalde gevallen heel sterk concentreren (hyperfocussen). Het zijn vaak spontane en open kinderen.

Kunnen er ook voordelen aan het hebben van ADHD zitten?

Voordelen van ADHD Mensen met ADHD vinden het vaak makkelijker om ‘out of the box’ te denken. Dat zorgt ervoor dat ze creatief vaak sterk zijn. Mensen met ADHD kiezen daarom ook vaak voor een creatief beroep waar ze hun energie goed in kwijt kunnen. Dit voordeel hangt een beetje samen met de creativiteit.

Wat zijn ADHD kenmerken?

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:

  • Snel afgeleid zijn; moeite met concentreren.
  • Erg druk zijn (hyperactief).
  • Dingen doen zonder na te denken (impulsief).
  • Problemen in het dagelijks leven, zoals thuis, op het werk en in het omgaan met anderen.
  • Dit is al zo van kinds af aan.

Wat zijn nadelen van ADHD?

Nadelen van ADHD ADHD’ers lijken vaak een beetje verstrooid. Je bent vaak op zoek naar je bankpas of je autosleutel. En je komt geregeld te laat op een afspraak omdat je het tijdstip verkeerd hebt. Als ADHD’er ben je vaak druk in je hoofd.

Wat is typisch ADD?

heel precies bent in het denken, wat soms kan leiden tot dwangmatig gedrag; moeite hebt met het laten zien van gevoelens; onzeker bent; slecht overzicht hebt met betrekking tot tijd en moeite met het stellen van prioriteiten (plannen en organiseren);

Is iemand met ADHD altijd druk?

Iedereen is weleens druk of snel afgeleid, maar mensen met ADHD hebben hier constant last van. Het gaat om een structureel en levenslang patroon, waardoor je op meerdere levensgebieden in de problemen raakt. De stoornis komt voor bij zowel kinderen als volwassenen en valt onder de ontwikkelingsstoornissen.

Welke therapie bij ADHD?

Gedragstherapie en coaching helpen om minder last van ADHD te hebben. Uw huisarts kan u verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Medicijnen kunnen helpen, maar kunnen ook ernstige bijwerkingen hebben.