Wat is een ethische stroming?

Bij het maken van je keuzes spelen bepaalde waarden voortdurend een rol. Een denkwijze waarin één waarde of principe heel duidelijk centraal staat, wordt een ethische stroming genoemd.

Wat is ethiek godsdienst?

Ethiek (ethos = gewoonte/zede) wil nadenken over en zich bezinnen op de levenshouding, het handelen en de gewoonte. Moraal is het geheel van de traditionele en heersende zeden (soort gedragsregels). Waarden is dat wat je waardevol vindt, waaraan je waarde hecht.

Wat is een goede handeling?

Een handeling is goed als ze zoveel mogelijk nut of geluk brengt voor zoveel mogelijk mensen. Het utilitarisme is een poging om objectief, los van ons individuele bestaan, goed van kwaad te onderscheiden. De Duitse filosoof Immanuel Kant heeft een andere opvatting van moraliteit.

Wat is de betekenis van ethiek?

De termen ‘ethiek’ en ‘moraal’ betekenen niet hetzelfde. Moraal zijn de waarden en normen die richting geven aan jouw doen en laten, ze sturen de keuzes die je maakt. Ethiek is daarover nadenken. Het is nadenken over de vraag of jouw handelen leidt tot goede zorg.

Welk principe hanteert het utilitarisme om te bepalen of een handeling goed is?

Doorgaans houdt dit in dat een utilitarist met zijn handelingen streeft naar een zo groot mogelijke mate van geluk, al houdt hij er wel rekening mee dat dit in de praktijk soms onmogelijk kan zijn. Met een zo groot mogelijke mate van geluk wordt bedoeld dat zo veel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk zijn.

What did Friedrich Nietzsche mean by ” morality “?

For Nietzsche, a morality is inseparable from the culture which values it, meaning that each culture’s language, codes, practices, narratives, and institutions are informed by the struggle between these two moral structures. Nietzsche defined master morality as the morality of the strong-willed.

What kind of value does Nietzsche place on individuality?

From the earliest reception, commentators have noted the value Nietzsche places on individuality and on the independence of the “free spirit” from confining conventions of society, religion, or morality (e.g., Simmel [1907] 1920).

What did Nietzsche mean by the thought of eternal recurrence?

Famously, the book concludes with Nietzsche’s first introduction of his thought of eternal recurrence, which is supposed to place “The greatest weight” on each event through its suggestion that our life is good only if, upon imagining its return in every detail, we can affirm it as it is (GS 341).

What did Nietzsche mean by priestly vindictiveness?

This ressentiment Nietzsche calls “priestly vindictiveness”, which is based on the jealous weak seeking to enslave the strong, and thus erode the basis for power itself by pulling the powerful down. Such movements were, according to Nietzsche, inspired by “the most intelligent revenge” of the weak.