Wat is een sluitende rittenregistratie?

Een sluitende rittenregistratie betekent eenvoudig dat bij het einde van de rit de eindstand van de kilometerteller van de auto én de eindbestemming gelijk is aan de beginstand van de volgende rit. Maar de controle van de belastingdienst gaat verder.

Welke rittenregistratie?

De Belastingdienst geeft op haar website aan welke eisen een rittenregistratie moet voldoen. Deze bevat in ieder geval informatie over: Merk en type auto, ritnummer, datum, begin en eindstand kilometerteller, vertrekadres, aankomstadres. De gereden route als deze afwijkt van wat gangbaar is.

Wie is er verantwoordelijk voor rittenregistratie?

Zowel werknemers als werkgevers zijn verantwoordelijk voor een complete rittenregistratie. Bij een eventuele boete is dus ook de werkgever aansprakelijk.

Hoe ziet een kilometeradministratie eruit?

In een kilometerregistratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: Datum. Begin- en eindstand van de kilometerteller. Plaats van vertrek.

Wat moet er op een kilometerregistratie?

Wat moet je bijhouden bij een kilometerregistratie?

 • De datum.
 • Begin- en eindstand van de kilometerteller.
 • Plaats van vertrek en bestemming.
 • Het merk, type en kenteken van de auto.
 • Karakter van de rit (zakelijk of privé)
 • De gereden route als van de gebruikelijke wordt afgeweken.

Is een rittenregistratie verplicht?

Als er geen bijtelling wordt betaalt voor het privégebruik van de zakelijke auto, verplicht de Belastingdienst een kilometerregistratie bij te houden. Op jaarbasis mag er maximaal 500 kilometer privé worden gereden in de zakelijke auto. Dit toont u aan door middel van een kilometerregistratie.

Wat is de beste rittenregistratie?

CTA Rit registratie (Android) €3,99 Hele basic app wel erg overzichtelijk. Met de hotspot-functie kan je zowel realtime als achteraf de kilometers invullen. een nadeel is wel dat de app alleen op Android draait. de app kost eenmalig 3,99 euro daarna is hij gratis.

Hoe controleert de Belastingdienst de kilometeradministratie?

De Belastingdienst controleert op verschillende manieren rittenregistraties, namelijk steekproefsgewijs, controle op standaard afwijkingen en het scannen van kentekens. Bij het uitvoeren van steekproefsgewijze controle wordt er bijvoorbeeld gekeken of de registratie compleet is en of deze op tijd is ingediend.

Is een rittenadministratie verplicht?

Wat zijn prive kilometers Belastingdienst?

Simpelweg zijn privé kilometers de kilometers die niet voor het werk gereden worden met de auto van de zaak. Met een auto van de zaak kan een werknemer tot in het redelijke (zoals overeengekomen met de werkgever) overal privé naar toe rijden.

Wat moet er in een kilometerregistratie?

De datum van de rit. De begin- en eindstand van de kilometerteller. Het adres van vertrek en het aankomstadres. De route die je hebt gereden.

Hoe maak ik een kilometerregistratie?

Wat moet je bijhouden bij een kilometerregistratie?

 1. De datum.
 2. Begin- en eindstand van de kilometerteller.
 3. Plaats van vertrek en bestemming.
 4. Het merk, type en kenteken van de auto.
 5. Karakter van de rit (zakelijk of privé)
 6. De gereden route als van de gebruikelijke wordt afgeweken.