Wat betekent dus niet brommen?

Een fietspad is een fietspad als het bord G11 (het blauwe bord met de witte fiets) rechts naast het pad staat. Dan ben je als fietser verplicht er te rijden. Er zijn ook onverplichte fietspaden, die zijn voorzien van een rechthoekig bordje fietspad in letters (bord G13), vaak met onderbordje ‘dus niet brommen’.

Welke regels gelden voor snorfietsen?

De overheid stelt onder meer de volgende eisen aan snorfietsen:

  • technische eisen, zoals bijvoorbeeld: de maximum constructiesnelheid is 25 kilometer per uur;
  • de snorfiets heeft een blauw kenteken;
  • het voertuig moet verzekerd zijn volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Welke borden gelden voor fietsers?

Fietsers mogen rechtsaf door rood of oranje rijden als op een onderbord bij het verkeerslicht de tekst staat: ‘ Rechtsaf voor fietsers vrij’ of ‘Rechtsaf voor (brom) fietsers vrij’. Ze moeten wel voorrang verlenen aan overstekend verkeer, vaak voetgangers.

Wat is een niet verplicht fietspad?

Het onverplichte fietspad mag u als fietser gebruiken. Brom- en snorfietsers met een benzinemotor mogen geen gebruik maken van dit fietspad. Ook al is het een onverplicht fietspad, gebruik als fietser dit fietspad wel. Het is veiliger dan op de weg te fietsen.

Hoe weet je of je binnen of buiten de bebouwde kom bent?

Je kunt aan de plaats namelijk zien of je je binnen of buiten de bebouwde kom bevindt. Binnen de bebouwde kom staat het bord vóór het kruispunt en buiten de bebouwde kom erna. Een wegvak is het deel van de weg dat je inrijdt na een kruispunt.

Wie mogen op onverplicht fietspad?

Binnen de bebouwde kom moeten ze samen met de fietsen op het fietspad (bord G11) rijden, of op een fiets/bromfietspad (bord G12a). Op het onverplichte fietspad (bord G13) mogen alleen snorfietsen met elektromotor óf uitgeschakelde verbrandingsmotor komen.

Waar moet je met een snorscooter rijden?

Binnen de bebouwde kom moeten snorscooters dan ook samen met de fietser op het fietspad rijden. Alleen op een onverplicht fietspad – herkenbaar aan een rechthoekig blauw of zwart bord met het woord fietspad – is de snorfiets met verbrandingsmotor (elektrisch mag dus wel) verboden.

Welke scooter mag je zonder rijbewijs rijden?

Geen bromfietsrijbewijs voor bijzondere bromfietsen U heeft op dit moment geen rijbewijs nodig voor het besturen van een bijzondere bromfiets, zoals de Segway, Stint en Trikke.

Waar moeten fietsers rijden als er geen fietspad is?

Er is geen fietspad voorhanden of het is niet berijdbaar. De weg ligt niet in een bebouwde kom. De fietser moet rechts in de gevolgde rijrichting rijden (dus niet op het links gelegen trottoir). De fietser moet voorrang verlenen aan de andere gebruikers van het trottoir.

Heeft een fietspad een richting?

Het fietspad kan één of twee rijrichtingen hebben. Als het maar één rijrichting heeft, mag je het niet tegen de rijrichting gebruiken. Het is dan bedoeld voor de fietsers voor wie het rechts in de rijrichting ligt.

Wie moeten het verplichte fietspad gebruiken?

Fiets. Plaats op de weg: Een fietser is verplicht op een fietspad te rijden als dat aanwezig is, is dat niet het geval dan moet er van de rijbaan gebruik gemaakt worden. Het voetpad is verboden terrein voor de fietser.