Wat is een fiscaal vertegenwoordiger?

Als fiscaal vertegenwoordiger doet u btw-aangifte en geeft u de intracommunautaire leveringen en diensten op via de Opgaaf ICP. Als fiscaal vertegenwoordiger bent u tot het bedrag van de zekerheid mede aansprakelijk voor de btw die de buitenlandse ondernemer aan ons moet betalen.

Wie kan optreden als fiscaal vertegenwoordiger?

Iedere ondernemer kan als BFV optreden als hij in Nederland woont of is gevestigd en als hij voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 24c, derde en vijfde lid, van het uitvoeringsbesluit. Vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemers kunnen niet als fiscaal vertegenwoordiger optreden.

Wat is directe vertegenwoordiging?

De vertegenwoordiging kan direct of indirect zijn. Bij directe vertegenwoordiging dient de douanevertegenwoordiger de aangifte in in naam en voor rekening van de belanghebbende. Bij indirecte vertegenwoordiging doet de douanevertegenwoordiger aangifte in eigen naam, maar voor rekening van de belanghebbende.

Waarom een directe vertegenwoordiging?

Directe vertegenwoordiging Hierbij dient de douane-expediteur een douaneaangifte in naam en voor rekening van de belanghebbende. De belanghebbende is de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangifte. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk bij invoer, uitvoer en wederuitvoer.

Wie is de aangever?

Bij indirect vertegenwoordiging wordt er aangifte gedaan door een vertegenwoordiger in eigen naam, doch voor rekening van een andere persoon. In dit geval is er dus sprake van een aangever/vertegenwoordiger (Agent) aan de ene kant én een houder van de regeling (indirect vertegenwoordigde) aan de andere.

Wat is het belang van vertegenwoordiging?

Een directe vertegenwoordiging is een machtiging die ons als douane-expediteur de mogelijkheid geeft om als douanevertegenwoordiger op te treden. Een douanevertegenwoordiger is een partij die voor een marktdeelnemer optreedt bij het afhandelen van douaneformaliteiten.

Wie doet de douane aangifte?

U kunt zelf aangifte doen, of dat laten doen door een vertegenwoordiger. Wilt u zélf aangifte doen? Dan moet u eerst een zogenoemde ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer’ aanvragen. Dat doet u bij de Nationale Helpdesk Douane: 088 – 156 66 55.

Wat is het enig document?

Het Enig Document (ED) is een standaardformulier dat in het goederenverkeer tussen EU-lidstaten, EVA-landen en Visegrad-landen wordt gebruikt. Het Complete Enig Document bestaat uit 8 exemplaren: Blad 1 Exemplaar voor de autoriteiten van het land van uitvoer.

Wat is middellijke vertegenwoordiging?

middellijke vertegenwoordiging = Onder het begrip middellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten in eigen naam door een tussenpersoon van een rechtshandeling voor rekening van een ander.

Waarom Douane aangifte?

Het doel van de aangifte De aangifte is bedoeld om goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen. Een douane aangifte kan worden gedaan voor goederen van buiten de EU als voor goederen die binnen de EU worden ingevoerd. De aangifte moet voldoen aan standaard regels en voorschriften.

Wat moet ik aangeven bij de douane?

Douane bewaakt wat je Nederland mag invoeren

  • Drugs zoals hasj, cocaïne, heroïne, crystal meth of andere verdovende middelen.
  • Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven.
  • Beschermde dier- en plantsoorten – ook geen producten die daarvan gemaakt zijn, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Wat wordt er aangerekend via het enig document?

Teneinde het correct invullen van een aangifte te vergemakkelijken, wordt per toelichting d.m.v. een visuele voorstelling van een formulier Enig document een overzicht gegeven van de verplicht in te vullen vakken, de facultatieve vakken en de vakken die niet ingevuld mogen worden.