Wat betekent de afkorting Thodn?

Afkorting voor `tevens handelend onder de naam` Synoniem: h.o.d.n.

Welke eisen stelt de Handelsnaamwet aan een bedrijfsnaam?

De hoofdregel bij de handelsnaam is: alles is toegestaan. U mag de letters van uw naam door elkaar gooien, u mag een totaal verzonnen woord gebruiken, u mag een woord uit het Nederlands of uit een andere taal gebruiken. Et cetera, et cetera: er zijn onnoemelijk veel combinaties mogelijk.

Was afkorting?

afkortingen in engere zin: bij lezing wordt het oorspronkelijke woord voluit uitgesproken (‘blz. ‘, ‘m.a.w.’) symbolen, dat wil zeggen wetenschappelijke notaties en andere genormeerde korte schrijfwijzen (‘V’, ‘g’, ‘EUR’)

Welke wettelijke eisen worden gesteld aan de naam van de onderneming?

De handelsnaam mag niet misleidend zijn. Zo mag u doormiddel van uw naam u niet mooier of groter voordoen dan werkelijk het geval is.

 • Geen verwarring met geregistreerde merknamen.
 • Alleen toegestane tekens.
 • Geen verwarring met bedrijfsnamen.
 • De handelsnaam moet onderscheidend zijn.
 • Wat moet je doen om het recht op een bedrijfsnaam te krijgen?

  U moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de regio waar uw bedrijf is gevestigd. KVK kan ook de rechter vragen om een naam te laten veranderen. Als u een bedrijfsnaam gebruikt in strijd met de Handelsnaamwet dan kunt u een geldboete krijgen.

  Wat is de afkorting van Nederland?

  Nl. – 2 definities – Encyclo.

  Waar staat de afkorting?

  Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat.