Wie staat er in het BIG-register?

De volgende 13 beroepen moeten zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant.

Wat is BIG-registratie verpleegkundige?

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat getoond. Daarnaast toont het BIG-register of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

Is iemand BIG geregistreerd?

Controleren BIG-registratie zorgverleners U kunt zoeken in het BIG-register. U zoekt dan op de naam van de zorgverlener of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U vraagt dit nummer aan uw zorgverlener.

Wat is een big arts?

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

Waar kan ik zien of ik BIG geregistreerd ben?

U kunt uw BIG-nummer vinden via de site: www.bigregister.nl. Het BIG-nummer bestaat uit 11 cijfers.

Wat moet je doen voor BIG registratie?

Als u uzelf wilt laten registreren in het BIG-register, gelden de volgende voorwaarden:

  1. U heeft een geldig Nederlands diploma van minder dan 5 jaar oud;
  2. U mag uw beroep zonder beperkingen uitvoeren;
  3. U staat niet onder toezicht (curatele) vanwege een lichamelijke of geestelijke kwestie.

Hoe verleng ik mijn BIG-registratie?

Aanvragen. U logt in ‘Mijn BIG-register’ met DigiD (of met BIG-login als DigiD niet mogelijk is). U gaat naar het aanvraagformulier herregistratie. U vult hier gegevens in over uw werkervaring of scholing.

Wie is verantwoordelijk voor BIG-registratie?

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Is een doktersassistente BIG geregistreerd?

Doktersassistente niet in de Wet BIG! De Minister van VWS heeft de aanvraag, welke gedaan is door de NVDA, voor titelbescherming van de doktersassistent afgewezen.

Waar kan ik mijn Big nummer vinden?

U kunt uw BIG-nummer vinden via de site: www.bigregister.nl.

Is BIG-register openbaar?

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

Waar staan artsen geregistreerd?

Gegevensverstrekking uit registers Iedereen kan bij de RGS navragen of een specialist of profielarts in het register staat of stond ingeschreven en iedereen krijgt antwoord op de vraag of een arts in opleiding is tot specialist of profielarts en voor welk specialisme of profiel.